Waar staat de Sint Jozefschool voor?

 

                           

Autonomie Relatie Competentie

 

Onze missie is “ Samen bouwen aan de ARC

 

ARC staat voor:

 

Autonomie:       Kinderen ontwikkelen hun talenten en zijn (deels) zelf verantwoordelijk

voor hun leerproces.

Relatie:  Kinderen werken aan sociale vaardigheden en goede communicatie

om optimaal te kunnen samenwerken.

Competentie:  Kinderen vergaren samen kennis, werken aan vaardigheden en houding.

              

Autonomie, relatie en competentie vormen onze basis voor goed onderwijs. Naarmate deze steeds beter in evenwicht zijn ontstaat er een sfeer waarin kinderen zich goed voelen. Kinderen ervaren hierdoor een veilige en ordelijke leeromgeving waarin zij zichzelf mogen zijn en hun zelfvertrouwen toeneemt. Kinderen merken dat ze door samen te werken van en met elkaar leren. Ze leren beetje bij beetje dat ze vaardiger worden door leiding, maar ook dat zij zelf de wereld om hen heen steeds beter gaan begrijpen. De leerkracht zal dus regelmatig moeten switchen in zijn rol van leider naar begeleider, waarbij het leerproces belangrijker zal zijn dan het product.

 

Een veilig klimaat creëren voor iedereen, zowel voor kinderen, leerkrachten en ouders, blijft dus een van onze belangrijkste speerpunten. Binnen onze klassen, maar ook daarbuiten, scheppen we een pedagogisch klimaat voor onze kinderen waarin ze zich waardevol, veilig en geborgen voelen. Dat betreft zowel de fysieke, de emotionele, de cognitieve en de digitale omgeving van de school. We zorgen voor een breed en uitdagend aanbod met interactie. Voorts gaan we ervan uit, dat leren zo iets is als blijven bouwen aan wat je weet, kunt en begrijpt. Voor ons betekent het ook dat we uit kinderen moeten halen wat er in zit en dat we ook van kinderen kritische en verantwoordelijke medemensen maken. We nemen kinderen dus serieus. 

 

Mede vanuit ons katholiek oogpunt komen respect voor elkaar en de natuur, respect voor andere godsdiensten en betrokkenheid bij mensen die anders leven of denken, in gesprekken en activiteiten met kinderen veel terug. Dit is ook terug te zien in onze vieringen, die wij samen met het team en de kinderen groots aanpakken.