Schooltijden

 

Iedere ochtend is er een inloop voor alle groepen. De bel gaat om 8.15. Kinderen mogen dan naar hun klaslokaal, waar ze een rustige activiteit doen, bijv. een boekje lezen of even op een chromebook werken.

Ouders zijn van harte welkom in de klas! Om 8.25 gaat de bel en is het de bedoeling dat de ouders weer vertrekken zodat wij om 8.30 met de lessen kunnen beginnen.

 

Schooltijden:

 

maandag: 8.30-14.00
dinsdag: 8.30-14.00
woensdag: 8.30-14.00
donderdag: 8.30-14.00
vrijdag: 8.30-14.00
Alle kinderen eten tussen de middag op school.

 

Gymles:

Bekijk hier de gymtijden:

Voor de groepen 3 t/m 8 is er op dinsdag en vrijdag gymles