Overblijven

Alle kinderen van groep 1 t/m 8 eten tussen de middag een kwartier in de eigen klas, onder leiding van de leerkracht. Kinderen nemen zelf een gezonde lunch mee van thuis.

Na het eten is er een kwartier buitenspel, onder toezicht van overblijfouders.

Aan het overblijven zijn geen kosten verbonden.