Nieuws

 

VoorleesExpress

 

Bijna de helft van alle basisschoolleerlingen in Zeeland heeft een beperkte woordenschat als ze de basisschool verlaten. Ze kunnen wel lezen, maar begrijpen heel veel woorden niet. Dat zegt de Zeeuwse Bibliotheek, na onderzoek.

Daarom wordt er fors geïnvesteerd in de leesontwikkeling van jonge kinderen door de Zeeuwse bibliotheken. Het project thuis voorlezen, waarbij kinderen met een taalachterstand twintig weken lang thuis voorgelezen worden door vrijwilligers (studenten pedagogiek), gaat in september van start in Vlissingen.
Klik hier voor meer informatie of neem contact op met de leerkracht van uw kind.