MR

Ouders en leerkrachten praten en beslissen mee over belangrijke onderwerpen binnen de school.

Dat doen we in de medezeggenschapsraad. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. Zo hebben de ouders en het personeel invloed op het reilen en zeilen van de school.
De directie en het bestuur moeten over veel onderwerpen overleggen met ons. Soms krijgen we alleen informatie, maar over andere onderwerpen moeten we een advies geven of besluiten of we met de aanpak instemmen. De directie en het bestuur hoeven ons advies niet op te volgen, maar ze moeten het wel serieus bekijken.

We komen elke twee maanden bij elkaar en overleggen dan over de school. De vergaderingen zijn openbaar, dus als u er een keer bij wilt zijn, kan dat. Graag van tevoren aanmelden bij de voorzitter. Van de vergadering wordt altijd een verslag gemaakt, dat via de website van de school is te lezen.

 

Notulen schooljaar 2016-2017

 

notulen 30 maart 2017
We zijn op dit moment met 6 personen, 3 leerkrachten en 3 ouders.

De ouders:

Selma Cutic (moeder van Diano in groep 1/2B en Ariana in groep 6)

Patricia Maduro (moeder van Tessa in groep 1/2C en Ruben in groep 3, ook lid van GMR)

Monique Pronk (moeder van Elena in groep 3)

 

De leerkrachten:
Corine Osté (leerkracht groep 5, ook lid van GMR)
Tamara Oskam (leerkracht groep 8)

Mirjam Krijger (intern begeleider, leerkracht groep 7)

 

De vergaderingen starten om 19.30 uur.

 

De Sint Jozefschool werkt samen met een aantal andere katholieke basisscholen in de Stichting Prisma. Daarin worden besluiten genomen die alle scholen aangaan. Ook daar hebben we invloed op, via de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, de GMR. In de GMR zitten MR-leden van alle aangesloten scholen.

 

Heeft u een vraag of vindt u dat iets ter sprake moet worden gebracht bij de medezeggenschapsraad, dan kunt u ons altijd aanspreken of een e-mail sturen naar mrstjozef@prisma-scholen.