De missie van Stichting Prisma

 

Stichting Prisma is een organisatie voor Primair onderwijs en realiseert onderwijsaanbod voor leerlingen van 4-12 jaar in Noord- en Midden Zeeland.

Onder haar bevoegd gezag ressorteren 8 scholen voor rooms-katholiek interconfessioneel basisonderwijs.

 

Onze missie:

 

Wij brengen goed onderwijs.

 

Wij zorgen voor een uitdagende leertijd voor kinderen.

 

Wij hebben een goede professionele werksfeer.

 

Kortom, wij staan voor kwaliteit.