Aanmelden nieuwe leerlingen

 

De basisschooltijd is een belangrijke fase in ieders leven. Mensen hebben hun hele leven profijt van een leerzame en gelukkige basisschoolperiode. Daarom is het van belang een basisschool te kiezen die bij u en uw kind past. Scholen verschillen in werkwijze, sfeer en kwaliteit. U bent van harte welkom om een afspraak te maken voor een rondleiding door onze school!

 

Als kinderen 4 jaar zijn mogen zij naar school. Veelal is er ruim voordien contact opgenomen met de school en is er uitvoerige informatie gegeven. Wanneer de inschrijving definitief plaatsvindt, wordt een inschrijvingsformulier ingevuld dat door de school wordt doorgestuurd naar de leerplichtambtenaar. We gaan ervan uit, dat indien uw kind op vierjarige leeftijd bij ons op school komt, het volledig zindelijk is.

 

Voordat de kinderen vier jaar worden en daadwerkelijk de school gaan bezoeken, wordt in overleg met de ouders vier kennismakingsbezoeken afgesproken in de groep waarin het kind wordt geplaatst. Voorafgaand aan de vierde verjaardag en verspreid over een periode van vier weken plannen we deze bezoeken in.

 

Bij wet is geregeld, dat elke leerling een persoonsgebonden nummer krijgt en dat onderwijsinstellingen dat nummer moeten gebruiken in hun communicatie met andere onderwijsinstellingen, met de gemeente en de overheid. Daarvoor hebben we van alle kinderen het BSN-nummer nodig. Het BSN-nummer is bijvoorbeeld te vinden op het pasje van uw zorgverzekering. (BSN= Burger Service Nummer)